Dow Jones Industrial Average / Індекс курсів акцій промислових компаній Доу-Джонса

Найбільш відомий індекс американських акцій. Включає в себе 30 акцій, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Так званий «Доу» є барометром поведінки акцій найбільших компаній США. Індекс грунтується на обчисленні темпу зростання (зниження) середньоарифметичної ціни всієї безлічі акцій корпорацій.