Bollinger Bands - BB

Смуги Боллінджера (Bollinger Bands, BB) схожі з Envelopes. Різниця між ними полягає в тому, що межі Торгівельних Смуг (Envelopes) розташовані вище і нижче кривої ковзаючої середньої на фіксованій, вираженій у відсотках відстані, тоді як межі Bollinger Bands будуються на відстанях, рівних певному числу стандартних відхилень. Оскільки величина стандартного відхилення залежить від волатильності, смуги самі регулюють свою ширину: вона збільшується, коли ринок нестійкий, і зменшується в більш стабільні періоди.

Bollinger Bands зазвичай наносяться на ціновий графік, але можуть наноситися і на графік форекс індикатора. Як і у випадку Envelopes, інтерпретація Bollinger Bands базується на тому, що цінам властиво залишатися в межах верхньої і нижньої меж смуги. Відмінною особливістю Смуг Боллінджера є їх змінна ширина, обумовлена волатильністю цін. У періоди значних цінових змін (тобто високої волатильності) смуги розширюються, даючи простір цінам. У періоди застою (тобто низької волатильності) смуги звужуються, утримуючи ціни в межах своїх границь. До особливостей цього індикатора можна віднести:

1. різкі зміни цін зазвичай відбуваються після звуження смуги, відповідного зниження волатильності.

2. якщо ціни виходять за межі смуги, варто очікувати продовження поточної тенденції.

3. якщо за піками і западинами за межами смуги йдуть піки та западини всередині смуги, можливий розворот тенденції.

4. рух цін, що почався від однієї з меж смуги, зазвичай досягає протилежної межі.

Останнє спостереження є корисним для визначення цінових орієнтирів.

Смуги Боллінджера (Bollinger Bands, BB)

Розрахунок

Смуги Боллінджера формуються з трьох ліній. Середня лінія (MIDDLE LINE, ML) - це звичайна ковзаюча середня.

ML = SUM [CLOSE, N] / N

Верхня лінія (TOP LINE, TL) - це та ж середня лінія, зміщена вгору на певне число стандартних відхилень (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижня лінія (BOTTOM LINE, BL) - це середня лінія, зміщена вниз на те саме число стандартних відхилень.

BL = ML - (D * StdDev)

де:

SUM (..., N) - сума за N періодів;

CLOSE - ціна закриття;

N - кількість періодів, що використовуються для розрахунку;

SMA - проста ковзаюча середня;

SQRT - квадратний корінь;

StdDev - стандартне відхилення:

StdDev = SQRT (SUM [(CLOSE - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N] / N)

Рекомендується використовувати 20-періодну просту ковзаючу середню в якості середньої лінії та 2 стандартних відхилення для розрахунку меж смуги. Крім того, ковзаючі середні довжиною менше 10 періодів малоефективні.


Індикатор «Смуги Боллінджера»

Індикатор Смуги БоллінджераУ цьому відео-ролику Ви зможете дізнатися більше інформації про індикатор «Смуги Боллінджера», який демонструє високу інформативність і дозволяє побачити і оцінити досліджуваний ринок з різних боків.

Завантажити (34.36 Мб)