Хто я? Інвестор або трейдер?

Журнал "Біржовий лідер" (№12 Май, 2010)З позицій класичної монетарної теорії грошей вільні грошові кошти можна направити або на споживання, або на заощадження. Просте заощадження, в так звану «банку», фактично вилучає фінансові кошти з економіки, і чим більше це вилучення, тим імовірніше настання наступної кризи. Інвестування ж приваблює заощадження громадян в економіку.

Основними критеріями оцінки інвестицій є два взаємозалежні параметри: ризик і дохід. Як правило, чим вище ризики, тим вище і очікувана прибутковість від інвестування.

Величина інвестиційного ризику вказує на можливу вірогідність втрати спочатку вкладеного капіталу, а також і передбачуваного доходу.

По об'єктах інвестування економісти виділяють наступні групи інвестицій: реальні, фінансові та спекулятивні ( покупка активів, з метою отримання доходу в майбутньому, наслідком якого є можлива зміна ціни).

Якщо з базовими теоретичними постулатами все начебто зрозуміло, то на практиці все набагато складніше.

Змінюється світ, змінюються і стратегічні підходи до інвестиційного планування. Одним з фундаментальних явищ, яке кардинальним чином вплинуло на світовий інвестиційний процес, стало створення «віртуальної» економіки з її різноманіттям всіляких форм електронної комерції та торгівлі з використанням всесвітньої павутини. Сьогодні нікого не здивуєш ні електронними магазинами, ні електронними вчителями, ні електронними біржами та інвестиційними фондами. Не виходячи з дому, кожна людина може легко стати як інвестором, так і біржовим трейдером, долучившись таким чином до глобалізованої і безмежної світової економіки.

Будь-який інвестиційний проект унікальний по-своєму - це прекрасно розуміє кожен інвестор, тому можна з упевненістю сказати, що інвестиційний процес при такій бурхливо мінливій ​​дійсності, в якій ми живемо і працюємо, повинен також йти в ногу з часом.

Останнім часом провідні брокерські компанії пропонують послугу ПАММ - систем для більш успішної реалізації потенційних можливостей як професійними трейдерами, так і початківцями інвесторами. Для зручнішого контролю над активами з боку довірителів - інвесторів міжнародний онлайн форекс - брокер компанія InstaForex, створила новий інструмент для торгівлі на валютному ринку - ПАММ-рахунок.

Для з'ясування всіх тонкощів і нюансів ПАММ-інвестування кореспондент журналу «Біржовий лідер» поставив ряд запитань, в рамках інтерв'ю - Сирову Володимиру Анатолійовичу, Директору з розвитку компанії ІнстаФорекс:

Запитання: Поняття ПАММ-системи та ПАММ-рахунку досить молоді для Російського фінансового ринку. Не могли б ви докладніше розповісти про те, що це за нові інструменти і яким чином вони впроваджені в інтернет-трейдинг вашої компанії?

Відповідь: Суть роботи ПАММ - системи від компанії InstaForex полягає в можливості трейдера приймати інвестиції від інших трейдерів або ж інвестувати власні кошти в чужий торгівельний рахунок шляхом володіння будь-якої часткою в ньому.

Таким чином, інвестори використовують можливості ПАММ-системи з метою отримання прибутку від здійснених управляючими трейдерами угод.

Усі інвестиції та перекази в рамках роботи ПАММ-системи контролюються компанією InstaForex в автоматичному режимі, що гарантує всім її учасникам безпеку, прозорість та врахування всіх операцій усередині системи.

За своєю суттю ПАММ-рахунок є однією з форм довірчого управління колективними засобами інвесторів, в якій брокер - компанія InstaForex - здійснює часткової облік, забезпечує однакові права всім трейдерам і дозволяє виділити в будь-який момент часу ту частину загальних коштів, яка належить кожному з них окремо. Після закінчення торгівельного періоду прибуток, отриманий на ПАММ-рахунку, пропорційно розподіляється між учасниками ПАММ-рахунку, а управляючий трейдер отримує обумовлену в договорі винагороду за свою діяльність, що може виражатися в процентному відношенні від загального прибутку за звітний торгівельний період.

Запитання: Чи правильно я вас зрозумів, що початківці інвестори та професійні трейдери працюють на одному ПАММ-рахунку?

Відповідь: І так, і ні. Якщо говорити строго, то в нашій компанії ПАММ-рахунки поділяються на два типи: ПАММ-рахунок Інвестора і ПАММ-рахунок Трейдера. ПАММ-рахунок Інвестора може тільки інвестувати кошти в рахунки ПАММ-Трейдерів. ПАММ-рахунок Трейдера може лише приймати інвестиції з рахунків ПАММ-Інвесторів. Кожен клієнт компанії InstaForex може реєструвати необмежену кількість торгівельних рахунків і використовувати їх у ПАММ-системі в ролі ПАММ-Трейдера або ПАММ-Інвестора.

Важливою властивістю ПАММ-системи є можливість диверсифікації ризиків - інвестування Володимир Сировкоштів ПАММ-інвестором в ПАММ-рахунки різних Управляючих Трейдерів, що істотно знижує ризики отримання збитків.

Для ПАММ-Трейдерів компанія InstaForex передбачила в системі унікальне нововведення: прийом інвестицій від різних Інвесторів на одному ПАММ-рахунку, що на даний момент не пропонується жодною з брокерських компаній у світі. Унікальна технологія перерахунку коштів - розробка менеджменту компанії і плід річної роботи програмістів нашої компанії.

Система ПАММ-рахунків від компанії InstaForex на сьогоднішній день є кращою за своїми можливостями для Управляючих трейдерів і Інвесторів, але робота по поліпшенню сервісів і можливостей системи ПАММ-рахунків не припиняється ні на секунду, що дозволяє нам гарантувати найвищі стандарти сервісу та надійності для клієнтів InstaForex.

Заптання: Як розподіляється ризик втрати інвестованих засобів на ПАММ-рахунку між інвесторами та управляючим трейдером?

Відповідь: Як я вже говорив раніше, ПАММ-рахунок - це особливий торгівельний рахунок для роботи на фінансових ринках, за допомогою якого управляючий управляє не тільки своїм капіталом, але і сукупним капіталом інвесторів. При цьому кошти з ПАММ-рахунку не переводяться на рахунок управляючого трейдера, оскільки цей рахунок належить довірителям, але всі торгівельні операції на ньому робить управляючий, без права зняття грошових коштів. При цьому всі ринкові ризики приймають на себе довірителі - інвестори.

За своєю суттю, ПАММ-рахунок є однією з форм довірчого управління об'єднаним майном кількох інвесторів. Наша компанія - InstaForex, здійснює часткової облік, який забезпечує однакові права всім довірителям і дозволяє в будь-який момент часу виділити ту частину спільного майна, яка належить кожному з них окремо. Зазвичай, після закінчення торгівельного періоду прибуток, отриманий на ПАММ-рахунку, пропорційно розподіляється між учасниками, а управляючий трейдер отримує обумовлену в договорі винагороду за свою діяльність.

На сьогоднішній день система ПАММ-рахунків від компанії ІнстаФорекс - це надійний спосіб інвестувати свої кошти в операції інших трейдерів без будь-яких обмежень на мінімальний або максимальний розмір інвестиції: кожне інвестування може бути здійснене в розмірі від одного, до сотень тисяч доларів в режимі реального часу.

Запитання: З точки зору Російського законодавства, саме по собі довірче управління ліцензується. До того ж, інвесторські кошти не можуть бути використані для торгівлі з кредитним плечем у силу того, що при його збільшенні збільшуються і ризики втрати інвестиційного капіталу. Скажіть, як Ваша компанія у зв'язку з такими обмеженнями регулює взаємини інвестора і управляючого?

Відповідь: Згідно законодавства РФ, здійснювати довірче управління має право професійний управляючий, що має відповідні ліцензії. Управляючому законодавчо заборонено залучати будь-які кредити під заставу майна, яке перебуває в управлінні, у тому числі з використанням механізмів маржинальної торгівлі. Зазвичай компанії, що надають ПАММ-рахунки, довірителів про ці норми закону навіть не інформують ... і до того ж самі часто не мають брокерських ліцензій. Проте, компанія InstaForex офіційно має можливість надавати послуги довірчого управління, що підтверджено наявністю ліцензій на брокерську та дилерську діяльність, виданих Федеральною Службою Російської Федерації з Фінансових ринків.

Питання: Яким чином регламентуються відносини між інвестором, трейдером і Вашою компанією?

Відповідь: Такі відносини регламентуються і докладним чином описані в тристоронній угоді - договорі оферти. Договір акцептовано нашою компанією InstaForex і двома клієнтами, один з яких має намір або припускає можливість у майбутньому інвестувати кошти в рахунки інших клієнтів компанії InstaForex з метою отримання прибутку і розумінням ризику втрати коштів, а другий має намір або передбачає можливість у майбутньому приймати інвестиції від інших клієнтів Компанії . Крім того, в рамках цієї тристоронньої угоди InstaForex покладає на себе додаткові права та обов'язки, які поєднуються з правами і обов'язками, описаними в клієнтському договорі, що акцептується при відкритті торгівельного рахунку.

Запитання: Які основні переваги ПАММ-системи вашої компанії для управляючого трейдера і для інвестора?

Відповідь: До основних переваг управляючого я б відніс такі:

 • можливість відхилення заявок на інвестування, оскільки управляючий трейдер має право приймати тільки ті заявки, які йому цікаві;
 • всі позиції, які відкриває на своєму рахунку управляючий, розподіляються по рахунках довірителів у відсотковому відношенні до їх початкових інвестицій, при цьому кожний рахунок несе однаковий рівень ризику, незалежно від розміру рахунку;
 • автоматична виплата прибутку Управляючому Трейдеру відразу після повернення коштів Інвестору;
 • єдиний торгівельний рахунок для необмеженого числа довірителів;
 • можливість отримання доходу, як винагороди від клієнтів, так і від власної торгівлі;
 • можливість встановлювати торгівельні умови ПАММ-рахунку на свій розсуд, у момент реєстрації рахунку;
 • прибуткова торгівля управляючого може залучити необмежену кількість довірителів, що збільшить дохід управляючого у формі плати за управління;
 • участь у ПАММ-системі від ІнстаФорекс робить пошук потенційних інвесторів максимально швидким і зручним;
 • після реєстрації в ПАММ-системі як Управляючого Трейдера, торгівельний рахунок відображається у моніторингу і Інвестори самі легко зможуть знайти професійного і успішного трейдера;
 • відсутність обмежень на розмір інвестицій.

Інвесторські переваги також очевидні:

 • доступ до моніторингу безлічі рахунків Управляючих Трейдерів, серед яких можна вибрати тих, в чиї рахунки Інвестор готовий інвестувати кошти;
 • наявність на ПАММ-рахунку власного капіталу управляючого, який виступає гарантією дотримання інтересів довірителів;
 • диверсифікація ризиків за допомогою інвестування в різні рахунки, а також використання дрібних сум;
 • система безпеки, яка не дозволяє знімати кошти довірителів, але дозволяє управляючому здійснювати операції на рахунку;
 • перегляд статистики торгівельного рахунку Управляючого Трейдера, що включає інформацію про кількість та обсяг інвестицій в цей торгівельний рахунок, зроблених іншими Інвесторами;
 • можливість вводити і виводити кошти з управління в будь-який момент;
 • повторні інвестування в ті ж рахунки, оскільки в нашій компанії не існує обмежень на кількість інвестувань;
 • прозора поточна торгівельна діяльність на ПАММ-рахунку, історія здійснення угод, можливість спостерігати за угодами по рахунку в режимі реального часу і багато іншого.

Запитання: Хто несе відповідальність за збереження вкладених коштів, і чи може управляючий трейдер якимсь чином зловжити інвесторськими грошима?

Відповідь: ПАММ рахунки від компанії ІнстаФорекс - це засіб колективного інвестування грошових коштів. Кожен клієнт компанії ІнстаФорекс може приймати інвестиції від інших трейдерів або інвестувати свої кошти в чужий рахунок, ставши власником частки в цьому рахунку. Інвестори використовують систему ПАММ-рахунків для інвестування своїх коштів у рахунки Управляючих трейдерів з метою отримання частини прибутку від операцій, що здійснюються Управляючим трейдером. Процес інвестування містить в собі контрольований компанією переказ коштів з рахунку Інвестора на рахунки Управляючого трейдера, після чого Інвестор стає власником частки в рахунку Управляючого трейдера, пропорційної його внеску. Кошти інвесторів повністю захищені від зняття Управляюючим трейдером, оскільки для зняття Управляючому трейдеру доступна лише та частина його власних коштів на ПАММ-рахунку, яка не задіяна в угодах.

Система ПАММ рахунків від нашої компанії забезпечує всім її учасникам контроль і облік всіх операцій, часток і прибутків в автоматичному режимі. Один і той самий рахунок Управляючого трейдера може отримувати необмежену кількість інвестицій в необмежених обсягах від необмеженої кількості людей.

У наступному номері журналу ми Вам розповімо про основні принципи функціонування ПАММ-системи компанії InstaForex. Професійні трейдери Міжнародної академії MasterForex-V на деякий час стануть і інвесторами, і трейдерами, занурившись в систему паммінгу з головою, щоб згодом поділитися з Вами усією можливою інформацією, яка не була висвітлена у цьому інтерв'ю.

Журнал «Біржовий лідер», № 12, 2010